Anàlisi jurídica de les possibilitats de remunicipalització de serveis públics locals de conformitat amb la normativa vigent, des d'una òptica de competència

Aquest informe analitza la compatibilitat de les decisions de remunicipalització de serveis públics locals amb la normativa de defensa de la competència, europea i nacional.

Anàlisi jurídica de les possibilitats de remunicipalització de serveis públics locals de conformitat amb la normativa vigent, des d'una òptica de competència
Autor:
Stefan Rating i Yolanda Martínez
Editorial:
Agència de Transparència
Edició:
Informe extern
Idiomes:
Català
Data de publicació:
28/04/2017
Descarregar
Descarregar

Sinopsi

La remunicipalització dels serveis públics és una qüestió que actualment està sent objecte d'intents debat. D'una banda, cada cop es van aixecant més veus autoritzades que apunten a la recuperació de la gestió de serveis públics directament per part dels ens locals com a una alternativa més eficient, més sostenible i més adequada als objectius d'interès públic que no pas llur gestió indirecta a través d'operadors privats. D'altra banda, les darreres reformes operades a la normativa reguladora dels serveis públics locals s'han ocupat d'emfasitzar la importància de respectar criteris d'eficiència en l'activitat econòmica dels ens locals. Dins d'aquest debat i amb l'evident intenció de valorar les diferents alternatives d'actuació dins del marc jurídic d'aplicació, l'AMB ens trasllada el seu interès en disposar d'una anàlisi jurídica en profunditat sobre la viabilitat d'aquestes alternatives de remunicipalització des de la perspectiva del Dret de la Competència. Amb aquesta finalitat, el present Dictamen resumeix el marc normatiu d'aplicació, distingint entre la regulació comunitària dels Serveis d'Interès Econòmic General ("SIEG") i la regulació que internament s'ocupa de delimitar els requisits de prestació i gestió dels serveis públics locals; i analitza les qüestions de competència que una autoritat local ha de tenir en compte per remunicipalitzar un servei públic.