El finançament metropolità de grups polítics, partits polítics i sindicats

L'estudi versa sobre si els partits polítics i els sindicats poden o rebre finançament públic per part de l'AMB i sota quines condicions

El finançament metropolità de grups polítics, partits polítics i sindicats
Autor:
Pau Bossacoma i Busquets
Editorial:
Agència de Transparència
Edició:
Informe extern
Idiomes:
Català
Data de publicació:
07/03/2018
Descarregar
Descarregar

Sinopsi

Aquest informe s'inicia amb un apunt històric i comparat seguit d'una introducció general al model espanyol de finançament de partits polítics. L'informe defensa, a continuació, la tesi sobre la conveniència d'un equilibri territorial en el finançament de partits polítics que emanarà i donarà una justificació constitucional en algunes de les conclusions sobre el cas concret. Després d'aquests apartats més generals i introductoris, es tracta el finançament metropolità indirecte de partits polítics a través de les dotacions econòmiques als grups polítics metropolitans i, tot seguit, el finançament metropolità directe de partits polítics. Per últim, l'informe aborda el finançament metropolità de sindicats. L'informe acaba amb unes breus conclusions.