Estudi d'una sentència constitucional i els seus efectes sobre el silenci administratiu en peticions de dret d'accés a la informació pública

La sentència declara nul el silenci administratiu positiu en les sol·licituds d'accés a la informació pública que regula la llei aragonesa de transparència.

Estudi d'una sentència constitucional i els seus efectes sobre el silenci administratiu en peticions de dret d'accés a la informació pública
Autor:
Pau Bossacoma i Busquets
Editorial:
Agència de Transparència
Edició:
Informe extern
Idiomes:
Català
Data de publicació:
26/11/2018
Descarregar
Descarregar

Sinopsi

Arrel d'una qüestió d'inconstitucionalitat plantejada pel Tribunal Superior de Justícia d'Aragó respecte l'art. 31.2 de la Llei 8/2015 de transparència de l'activitat pública i participació ciutadana d'Aragó, el Ple del Tribunal Constitucional declarà, el 4 d'octubre de 2018, la nul·litat d'aquest precepte legal autonòmic que establia el silenci positiu sobre les peticions d'accés a la informació de l'Administració. Aquest estudi analitza aquesta sentència i n'extrapola les possibles conseqüències que pot tenir pel silenci positiu que també regula la Llei catalana de transparència.