Guia d'identificació i prevenció de riscos penals

i recomanacions a l'Agència de Transparència de l'AMB i a les seves entitats associades i dependents

La guia inclou una detecció i valoració dels riscos penals potencials als que es troba abocada l'AMB i les seves entitats associades i dependents, així com un protocol o catàleg de mesures específicament destinades a la minimització d'aquests riscos penals.

Guia d'identificació i prevenció de riscos penals i recomanacions a l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i a les seves entitats associades i dependents
Autor:
Marc Molins Raich
Editorial:
Agència de Transparència
Edició:
Informe extern
Idiomes:
Català
Data de publicació:
19/12/2016
Descarregar
Descarregar

Sinopsi

L'expansió del Dret penal i l'increment de la pressió formal i informal dels nostres Tribunals i dels òrgans de fiscalització (Oficina Antifrau, noves seccions de Fiscalia, Policies judicials...) sobre l'activitat diària de les nostres Administracions públiques representen una indefectible realitat que obliguen a millorar els processos i els comportaments per tal de prevenir i evitar, fins a l'extrem que sigui possible, l'assumpció de riscos legals.

L'objectiu del present treball consisteix en la preparació d'una "guia d'identificació i prevenció de riscos penals i recomanacions a l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i a les seves entitats associades i dependents" que serveixi per incrementar la cultura de compliment que imposen les darreres modificacions del Codi penal i permeti millorar de forma tangible els protocols i les formes d'actuar i d'interaccionar amb la ciutadania i amb la resta dels operadors jurídics i mercantils.