Informe en relació a la creació, règim jurídic i funcionament del registre de grups d'interès de l'AMB

L'estudi analitza les possibilitats legals que l'AMB s'aculli al registre de grups d'interès de la Generalitat de Catalunya, el règim aplicable i les seves alternatives.

Informe en relació a la creació, règim jurídic i funcionament del registre de grups d'interès de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Autor:
Rafael Entrena Fabré
Editorial:
Agència de Transparència
Edició:
Informe extern
Idiomes:
Català
Data de publicació:
20/12/2016
Descarregar
Descarregar

Sinopsi

La Llei 19/2014 estableix que les administracions locals de Catalunya i els seus organismes dependents o vinculats han de disposar d'un Registre de grups d'interès, però es permet que la Generalitat faci la gestió centralitzada d'aquest registre. Els principis de simplificació i eficiència administrativa, racionalització, coordinació i cooperació de l'Administració, així com aquella previsió legislativa d'una gestió centralitzada del registre de grups d'interès, permet entendre que, un cop creat el Registre de la Generalitat de Catalunya, els ens locals, i, específicament, l ‘AMB, es pot adscriure al mateix, sense necessitat de crear-ne un de propi, mitjançant la fórmula de l'encomana de gestió i la celebració del corresponent conveni interadministratiu.