Instruments i mecanismes de millora de la transparència i el bon govern: de l'internacional al local

Per adoptar noves polítiques en Transparència i Bon Govern, cal tenir informació sobre les diferents mesures i instruments que s'articulen arreu del món.

Instruments i mecanismes de millora de la transparència i el bon govern: de l'internacional al local
Autor:
Aina Amat
Col·laboradors:
Isabel Pont i Max Vives-Fierro (Fundació Catalunya Europa)
Editorial:
Agència de Transparència
Edició:
Informe extern
Idiomes:
Català
Data de publicació:
30/11/2017
Descarregar
Descarregar

Sinopsi

L'encàrrec realitzat persegueix identificar, fonamentalment, dues qüestions. D'una banda els òrgans més rellevants de garantia i implementació de la transparència d'àmbit internacional, nacional, metropolità i/o municipal no amb l'únic objectiu de que puguin ser coneguts pel lector, sinó també perquè es tingui en ment que es possible interconnectar els diferents organismes en una xarxa d'actors assimilables per tal d'intercanviar experiències i bones pràctiques i ser presents als debats internacionals i europeus en l'àmbit de la transparència, la prevenció de la corrupció i la governança democràtica. Seran mencionat en aquest àmbit tant les organitzacions internacionals governamentals com les no governamentals. Així mateix, i d'una altra banda, també és objecte d'aquest treball identificar aquells programes i instruments que en els diferents àmbits descrits, puguin ser útils per a la implementació a l'Administració catalana. En aquest cas, a nivell metropolità.