Les cartes de serveis i el seu desplegament pràctic

Anàlisi comparada dels municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Subvencions per a la recerca en l'àmbit de la transparència i el bon govern, 2020

Les cartes de serveis i el seu desplegament pràctic
Autor:
Jacint Jordana Casajuana, David Sancho Royo i Mireia López Álvarez
Editorial:
Universitat Pompeu Fabra
Edició:
Estudis
Idiomes:
Català
Data de publicació:
30/11/2020
Descarregar
Descarregar

Sinopsi

Les polítiques de transparència no han incidit només en garantir el dret d’accés a la informació pública o fomentar la publicitat activa (tant dels outputs dels serveis i polítiques públiques com de la seva avaluació) sinó que també semblen haver incidit en la definició, publicació i avaluació d’estàndards de qualitat mitjançant eines clares de foment de la transparència, com són les cartes de serveis.

L’objectiu de la recerca és analitzar la presència, tipologia i evolució de les diferents cartes de serveis locals que fan servir o han desplegat (o no) les diferents ciutats de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per tal de millorar la transparència en la difusió i avaluació dels compromisos de qualitat dels serveis que ofereixen.

Les cartes de serveis incentiven l’escrutini públic en obrir dades i en permetre al ciutadà: 1) interaccionar amb aquestes dades i 2) aportar queixes o suggeriments fonamentats en els estàndards establerts per part del servei, ajudant així a la millora constant dels serveis públics.