PAM 2019-2023

Pla d'Actuació Metropolità. Mandat 2019-2023

Text aprovat definitivament pel Consell Metropolità el 23 de febrer del 2021

PAM 2019-2023
Autor:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Editorial:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Edició:
Plans i programes
Idiomes:
Català
Data de publicació:
23/02/2021
Descarregar
Descarregar

Sinopsi

El Pla d'actuació metropolità (PAM) és el document que guia l'acció del Govern metropolità per al mandat 2019-2023. Aquest document recull els objectius de caire estratègic que guiaran les actuacions que s'implementaran durant el mandat i ha estat elaborat a partir de l'Acord de Govern establert entre les diferents forces polítiques que integren el Govern metropolità i té la vocació d'alinear-se amb els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides (ODS). Compta, a més, amb un procés de consulta i participació dels agents i actors que operen al territori metropolità.

La situació derivada de la COVID-19, no obstant, ha modificat alguns dels aspectes de l'actuació prevista, tant en temps d'execució com en objectius per assolir i, sobretot, en la identificació de les circumstàncies derivades d'aquestasituació que exigeixen afegir nous objectius i proposar noves actuacions.

En aquest sentit, l'objectiu general del govern metropolità en aquest mandat és intentar abordar, des de les capacitats i competències de l'AMB, però amb el màxim esforç i reconeixement de les necessitats, els aspectes que redueixin les desigualtats i afavoreixin al màxim la qualitat de vida i el benestar de la població metropolitana.