Acords de creació, participació i funcionament de les entitats dependents o vinculades

AGT1116 - Acords relatius a la creació, la participació i el funcionament dels organismes i entitats dependents o vinculades a l'Administració pública (organismes, ens públics, societats, fundacions i consorcis, etc.)

 • Disponibilitat:
  Parcial
 • Publicació:
  Estatuts IMET 1993
 • Observacions:
  No existeix un apartat que aglutini els acords de creació, participació i funcionament de les entitats dependents o vinculades de l'AMB. No obstant, es poden consultar els estatuts de l'IMET, l'IMPSOL i AMB Informació i Serveis, S.A, als quals es pot accedir mitjançant el cercador del web corporatiu, ja que el seus webs estan integrats en el de l'AMB.
 • Format:
  HTML, JPG, PDF
 • Reutilització:
  Parcial
 • Fonts adicionals:
  Estatuts IMPSOL
 • Fonts externes:
  Estatuts AMB Informació i Serveis, S.A
 • Servei responsable:
  Oficina Tècnica de Gerència
 • Actualització:
  Contínua (quan es produeixen canvis)
 • Data d'aquesta fitxa:
  07.12.22