Actes del Consell Metropolità

AGT1108 - Actes íntegres del ple, amb informació sobre el desenvolupament del Ple, les mocions presentades pels diferents grups polítics, el debat i els acords, indicant la data, el número i el tipus de sessió a la que pertany.

 • Disponibilitat:
  Elevada
 • Publicació:
  Actes del Consell Metropolità
 • Observacions:
  Es pot accedir a l'històric d'actes del ple del Consell Metropolità, des de la creació de l'administració metropolitana, l'any 2011, a través de l'apartat "acció de govern" del web corporatiu de l'AMB. Aquesta documentació, en la qual s'inclou la data i el número de sessió, està ordenada i agrupada per any i es publica en format PDF amb opcions d'introduir-hi cerques. També es poden consultar les actes en format audiovisual, des de 2016. No obstant, en molts casos, els annexos referenciats en els acords adoptats no es publiquen.
 • Format:
  PDF, video
 • Reutilització:
  Parcial
 • Fonts adicionals:
  Emissions íntegres dels plens del Consell Metropolità
 • Servei responsable:
  Secretaria General
 • Actualització:
  Mensual
 • Data d'aquesta fitxa:
  07.12.22