Beques i contractacions en pràctiques

AGT1319 - Beques i ajuts per prestar serveis i ofertes de contractacions en pràctiques.

 • Disponibilitat:
  Elevada
 • Publicació:
  Ocupació pública
 • Observacions:

  Mitjançant el cercador inclòs en l'apartat "oferta pública" d'ocupació es pot localitzar, de forma ràpida, una convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de graduats/ades en l’àmbit de l’enginyeria en pràctiques, celebrada l'any 2023. Es localitza tota la informació relacionada: bases, llistes provisionals i definitives d'admesos i exclosos, convocatòries a les proves selectives i resultat del procés de selecció. A més a més, en l'apartat del web que recull la informació sobre les condicions de treball dels empleats públics, es publica l'acord de condicions de treball del personal laboral de l'AMB, que detalla les retribucions dels contractes en pràctiques, en el seu article 4. No obstant, la informació fa referència a l'any 2019 i no està actualitza amb els increments que s'han produït posteriorment.
  Pel que fa a la informació sobre beques i ajuts per realitzar pràctiques professionals curriculars a l'AMB, no s'han localitzat continguts.

 • Format:
  PDF
 • Reutilització:
  No reutilitzable
 • Fonts adicionals:
  Condicions de treball de contractes en pràctiques (article 4)
 • Servei responsable:
  Recursos Humans
 • Actualització:
  Contínua (quan es produeixen canvis)
 • Data d'aquesta fitxa:
  20.12.23