Cartipàs

AGT1110 - Composició i distribució de funcions en l'organització política del govern.

 • Disponibilitat:
  Elevada
 • Publicació:
  Òrgans de govern
 • Observacions:
  No es localitza el cartipàs municipal en un únic document tot i que part de la informació que conté és consultable mitjançant l'apartat "òrgans de govern" del web corporatiu, on es detalla la composició i una definició bàsica de cadascun d'ells. Tot i així, no es localitza informació sobre les comissions informatives ni una descripció de les competències pròpies o delegades de cadascun dels òrgans de govern. Aquesta informació es pot consultar en l'acta de constitució del Consell Metropolità, celebrada el 31 de juliol de 2019, però no és fàcilment localitzable i no permet conèixer si s'han produït delegacions de forma posterior.
 • Format:
  PDF
 • Reutilització:
  Parcial
 • Fonts adicionals:
  Acta 9 /2019 de la sessió del Consell Metropolità extraordinari de cartipàs, de 31/07/2019
 • Fonts externes:
  Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO): Cartipàs de l'AMB per al mandat 2019-2023
 • Servei responsable:
  Secretaria General
 • Actualització:
  Contínua (a l'inici del mandat i quan es produeixen canvis)
 • Data d'aquesta fitxa:
  07.12.22