Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública

AGT3121 - Fonaments i les bones pràctiques en l'activitat contractual de l'ens.

 • Disponibilitat:
  Parcial
 • Publicació:
  Ambientalització de contractes
 • Observacions:
  Tot i que en la secció del web anomenada "ambientalització dels contractes" es llisten criteris ambientals que poden ser aplicats en els plecs de condicions tècniques (PCT) que es poden concretar i definir de forma més específica segons l'objecte i la tipologia del contracte, l'AMB no ha aprovat un codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública.
 • Format:
  HTML
 • Reutilització:
  Parcial
 • Servei responsable:
  Contractació
 • Actualització:
  Contínua (quan es produeixen canvis)
 • Data d'aquesta fitxa:
  19.12.22