Contractació d'estudis i dictàmens

AGT3117 - Relació de contractes específics d'estudis, informes i dictàmens.

 • Disponibilitat:
  Pendent de publicació
 • Observacions:
  A diferència de la Generalitat de Catalunya, l'AMB no té una normativa pròpia sobre la publicació de la contractació d'estudis i dictàmens i, en aquest sentit, no es publica aquesta informació. No obstant això, en el registre de contractes de la Generalitat de Catalunya consta la licitació d'estudis i informes en àmbits molt diversos.
 • Reutilització:
  No aplicable
 • Servei responsable:
  Contractació
 • Actualització:
  Anual
 • Data d'aquesta fitxa:
  19.12.22