Contractació menor

AGT3110 - Relació dels contractes menors subscrits, que figuren en els expedients de la corporació, amb informació detallada de l'objecte, l'import i l'adjudicatari / proveïdor. Tota despesa (factura), per ínfim que sigui el seu import, és fruit d'un contracte menor, si no deriva d'una altra tipologia de contracte. Aquesta informació ha d'estar actualitzada i fer referència, com a mínim, als darrers cinc anys.

 • Disponibilitat:
  Elevada
 • Publicació:
  Relació expedients menors
 • Observacions:
  La plataforma de contractació ofereix informació sobre els contractes menors en l'apartat "publicacions agregades", en arxius en format Excel que es publiquen amb caràcter trimestral i estan disponibles des del quart trimestre del 2018 fins al tercer trimestre de 2022.
  A l'apartat de "perfil del contractant" del lloc web de l'AMB es poden consultar 124 contractes menors adjudicats els anys 2018 i 2019 per l'AMB, a través d'un buscador que permet fer cerques per paraula clau. En aquesta mateixa secció, s'accedeix a un arxiu estructurat en format reutilitzable que inclou la mateixa informació però des de l'any 2016. No obstant, els continguts dels anys disponibles en els dos suports (2018 i 2019) no són completament coincidents.
 • Format:
  HTML, XLS
 • Reutilització:
  Total
 • Fonts adicionals:
  Històric de contractes menors
 • Servei responsable:
  Contractació
 • Actualització:
  Contínua
 • Data d'aquesta fitxa:
  06.07.23