Contractes de gestió de serveis públics

AGT3115 - En els contractes de gestió de serveis públics, descripció dels drets i deures dels usuaris, obligacions de les empreses prestadores, facultats d'inspecció i control de l'administració i procediment per formular queixes i reclamacions.

 • Disponibilitat:
  Pendent de publicació
 • Observacions:
  L'apartat de "mobilitat" del lloc web informa que l'AMB presta el servei de transport públic a través de companyies públiques i privades, a través de contractes de concessió de serveis, i detalla un llistat d'aquests operadors privats i una adreça de contacte. Tot i així, no es publica cap altra informació específica relacionada amb aquests contractes, com els drets i deures dels usuaris, les obligacions d'aquests operadors o les facultats d'inspecció i control de l'administració. Tampoc s'obté informació relacionada amb els contractes de concessió per al manteniment i la gestió d'aparcaments segurs de bicicletes i per la fabricació, subministrament, manteniment i gestió de marquesines i panells d'informació de les parades d'autobús, més enllà de la informació general publicada al registre de contractes de la Generalitat de Catalunya.
 • Reutilització:
  No aplicable
 • Servei responsable:
  Contractació
 • Actualització:
  Contínua
 • Data d'aquesta fitxa:
  21.12.22