Contractes programats

AGT3105 - Programació de contractes i licitacions previstes: relació de contractes que es preveuen licitar durant el proper any.

 • Disponibilitat:
  Pendent de publicació
 • Publicació:
  Anuncis de licitació
 • Observacions:
  Es poden consultar alguns dels contractes programats a la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya, en els apartats "alertes futures" i "anuncis previs". No obstant, aquestes seccions només inclouen quatre anuncis específics publicats els anys 2018 i 2020 i no incorporen una relació dels contractes que es preveuen licitar durant el proper any, tal com estableix el Decret 8/2021, ni el Pla anual de programació de la contractació, establert a l'article 28.4 de la LCSP.
 • Reutilització:
  No aplicable
 • Servei responsable:
  Contractació
 • Actualització:
  Contínua
 • Data d'aquesta fitxa:
  06.07.23