Convocatòries de selecció de personal

AGT1306 - Ofertes de treball i convocatòries dels processos selectius de provisió del personal, ja sigui personal funcionari, estatutari, laboral, interí o personal laboral temporal. S'ha de publicar l'anunci de la convocatòria, bases, anuncis oficials, noms i cognoms i quatre números de document d'identitat o equivalent de persones admeses en cada prova o exercici del procés.

 • Disponibilitat:
  Total
 • Publicació:
  Ocupació pública
 • Observacions:
  Es pot consultar l'oferta pública d'ocupació de l'AMB mitjançant l'apartat "ocupació pública" que inclou 136 convocatòries que s'han celebrat, des del mes de febrer de 2017. No obstant, aquesta relació no és exhaustiva i no conté tots els processos de selecció que s'han dut a terme a l'AMB, des d'aquella data. Les convocatòries més recents incorporen pràcticament tota la informació que ha de ser publicada, d'acord amb el Decret 8/2021: anunci de la convocatòria, bases, anuncis oficials i relacions d'admesos en les diferents proves, incloent noms i cognoms, excepte els quatre números del document d'identitat. A més a més, també es poden fer cerques, a través d'un buscador, segons el tipus de convocatòria, l'estat i per paraules clau. D'altra banda, en l'apartat de dades obertes de l'AMB es poden consultar arxius estructurats en format reutilitzable sobre l'oferta pública d'ocupació d'aquest ens.
 • Format:
  JSON, PDF, XML
 • Reutilització:
  Total
 • Dades obertes:
  Ofertes de feina pública per treballar a l'AMB
 • Servei responsable:
  Recursos Humans
 • Actualització:
  Contínua (quan es produeixen canvis)
 • Data d'aquesta fitxa:
  13.12.22