Convocatòries i ordres del Consell Metropolità

AGT1107 - Convocatòries i ordres del dia previs a la celebració de les sessions del Consell Metropolità.

 • Disponibilitat:
  Total
 • Publicació:
  Ordre del dia del Consell Metropolità
 • Observacions:
  Els ordres del dia es publiquen amb molt poca antelació a la celebració plenària (un o dos dies abans). D'altra banda, es pot accedir a l'històric dels ordres del dia de les sessions celebrades pel Consell Metropolità, des de l'any 2012, a través del lloc web corporatiu.
 • Format:
  PDF
 • Reutilització:
  Parcial
 • Servei responsable:
  Secretaria General
 • Actualització:
  Mensual
 • Data d'aquesta fitxa:
  07.12.22