Declaracions de béns i activitats

AGT1209 - Declaració de béns i declaració d'activitats dels càrrecs electes, alts càrrecs i personal directiu i resolucions dictades per l'òrgan competent per a instruir i resoldre els expedients relatius a aquestes declaracions, amb identificació de nom, cognoms i càrrec.

 • Disponibilitat:
  Pendent de publicació
 • Publicació:
  Perfil directiu
 • Observacions:
  En el web corporatiu de l'AMB, en l'apartat que recull la informació sobre el personal directiu, es pot accedir a un certificat de la secretaria general de l'AMB sobre la custòdia de les declaracions de patrimoni, interessos i incompatibilitats dels alts càrrecs. No obstant, aquesta informació no és consultable mitjançant el lloc web i, per tant, no compleix amb els requisits de publicació establerts a la Llei 19/2014.
 • Reutilització:
  No aplicable
 • Servei responsable:
  Secretaria General
 • Actualització:
  Contínua (quan es modifiquin les circumstàncies de fet)
 • Data d'aquesta fitxa:
  12.12.22