Descripció general

AGT1101 - Inclou una descripció general de l'ens, quin tipus d'institució és i com s'organitza.

 • Disponibilitat:
  Total
 • Publicació:
  Presentació de l'AMB
 • Observacions:
  El portal corporatiu de l'AMB inclou un apartat de "presentació" que ofereix informació general sobre la institució, la seva creació i l'àmbit territorial que comprèn. Les seccions "govern metropolità" i "administració metropolitana" també incorporen continguts sobre la seva forma d'organització.
 • Format:
  HTML
 • Reutilització:
  Parcial
 • Servei responsable:
  Oficina Tècnica de Gerència
 • Actualització:
  Contínua (quan es produeixen canvis)
 • Data d'aquesta fitxa:
  07.12.22