Estadístiques sobre l'adjudicació de contractes segons el procediment

AGT3123 - Dades estadístiques sobre els percentatges i el volum pressupostari dels contractes adjudicats, d'acord amb cadascun dels procediments establerts per la legislació de contractes del sector públic.

 • Disponibilitat:
  Pendent de publicació
 • Publicació:
  Cercador del Registre públic de contractes
 • Observacions:
  Es pot accedir a la informació sobre el volum pressupostari dels contractes adjudicats de forma individualitzada en els documents particulars de cada adjudicació a la plataforma de contractació pública on també s'especifica el procediment legal utilitzat i, també, a través del Registre Públic de Contractes. No obstant, aquesta informació no ofereix dades estadístiques sobre el percentatge i el volum pressupostari adjudicat. Tampoc es publiquen dades estadístiques sobre l'adjudicació de contractes a pimes.
 • Reutilització:
  No aplicable
 • Fonts adicionals:
  Plataforma electrònica de contractació pública
 • Servei responsable:
  Contractació
 • Actualització:
  Trimestral
 • Data d'aquesta fitxa:
  06.07.23