Extracte dels acords de la Junta de Govern

AGT1111 - Acords complets de les reunions de la Junta de Govern i les actes íntegres quan actuï per delegació del Ple, indicant la data, el número i el tipus de sessió a la que pertany.

 • Disponibilitat:
  Elevada
 • Publicació:
  Actes de la Junta de Govern
 • Observacions:
  Les actes de la Junta de Govern estan disponibles en l'apartat "acords dels òrgans de govern", des de la creació de l'AMB, l'any 2011. Aquests documents, que inclouen la data i el número de sessió, es publiquen en format PDF agrupades per mes i any. No obstant, en molts casos, els annexos referenciats en els acords adoptats no es publiquen.
 • Format:
  PDF
 • Reutilització:
  Parcial
 • Servei responsable:
  Secretaria General
 • Actualització:
  Contínua (quan es produeixen canvis)
 • Data d'aquesta fitxa:
  07.12.22