Identificació i perfil dels càrrecs electes del govern

AGT1201 - Nom, cognoms, fotografia, càrrec, funcions, partit polític, perfil, trajectòria professional, identificació o referència de les disposicions mitjançant les quals se les nomena o designa, dades de contacte (telèfon i canal electrònic de contacte professional) dels càrrecs electes amb responsabilitats de govern.

 • Disponibilitat:
  Elevada
 • Publicació:
  Junta de govern
 • Observacions:
  Al web corporatiu, s'identifiquen els noms i cognoms i el partit polític dels alts càrrecs que integren la Junta de Govern. No obstant, no es pot consultar el perfil, la trajectòria professional, les funcions, les referències a les disposicions mitjançant les quals han sigut nomenats, ni les dades de contacte de la major part dels seus membres; només per a la Presidenta i el Vicepresident executiu de l'entitat es pot accedir a alguna informació addicional (fotografia, breu descripció de les funcions que desenvolupen i petita biografia).
 • Format:
  HTML
 • Reutilització:
  Elevat
 • Servei responsable:
  Secretaria General
 • Actualització:
  Contínua (a l'inici del mandat i quan es produeixen canvis)
 • Data d'aquesta fitxa:
  07.12.22