Identificació i perfil dels càrrecs electes del govern

AGT1201 - Nom, cognoms, fotografia, càrrec, funcions, partit polític, perfil, trajectòria professional, identificació o referència de les disposicions mitjançant les quals se les nomena o designa, dades de contacte (telèfon i canal electrònic de contacte professional) dels càrrecs electes amb responsabilitats de govern.

 • Disponibilitat:
  Elevada
 • Publicació:
  Junta de Govern
 • Observacions:

  Al web corporatiu, s'identifiquen els noms i cognoms i el partit polític dels alts càrrecs que integren la Junta de Govern. No obstant, no es pot consultar el perfil, la trajectòria professional, les funcions, ni les dades de contacte de la major part dels seus membres; només per al President i el Vicepresident executiu de l'entitat es pot accedir a alguna informació addicional (breu descripció de les funcions que desenvolupen i petita biografia).

 • Format:
  HTML
 • Reutilització:
  Elevat
 • Fonts adicionals:
  Acta 10/2023 de la sessió del Consell Metropolità extraordinari i urgent de cartipàs, de 27/07/2023 (punt 6)
 • Fonts externes:
  Acta 12/2023 de la sessió del Consell Metropolità, de 24/10/2023 (punt 7)
 • Servei responsable:
  Secretaria General
 • Actualització:
  Contínua (a l'inici del mandat i quan es produeixen canvis)
 • Data d'aquesta fitxa:
  25.03.24