Identificació i perfil dels càrrecs electes sense responsabilitats de govern

AGT1202 - Nom, cognoms, fotografia, càrrec, funcions, partit polític, perfil i trajectòria professional, identificació o referència de les disposicions mitjançant les quals se les nomena o designa, i dades de contacte (telèfon i canal electrònic de contacte professional) dels càrrecs electes sense responsabilitats de govern.

 • Disponibilitat:
  Parcial
 • Publicació:
  Consell Metropolità
 • Observacions:
  L'apartat "Consell Metropolità" del lloc web de l'AMB inclou els noms i cognoms, el partit polític i el municipi al que representen els 90 membres que integren el Consell Metropolità. No es publica la fotografia, les funcions (per exemple, els portaveus dels grups), la identificació o referència mitjançant la qual se'ls nomena, la trajectòria professional ni tampoc les dades de contacte.
 • Format:
  HTML
 • Reutilització:
  Elevat
 • Servei responsable:
  Secretaria General
 • Actualització:
  Contínua (a l'inici del mandat i quan es produeixen canvis)
 • Data d'aquesta fitxa:
  07.12.22