Identificació i perfil dels càrrecs electes sense responsabilitats de govern

AGT1202 - Nom, cognoms, fotografia, càrrec, funcions, partit polític, perfil i trajectòria professional, identificació o referència de les disposicions mitjançant les quals se les nomena o designa, i dades de contacte (telèfon i canal electrònic de contacte professional) dels càrrecs electes sense responsabilitats de govern.

 • Disponibilitat:
  Parcial
 • Publicació:
  Consell Metropolità
 • Observacions:

  L'apartat "Consell Metropolità" del lloc web de l'AMB inclou els noms i cognoms, el partit polític i el municipi al que representen els 90 membres que integren el Consell Metropolità. No es publica la fotografia, les funcions (per exemple, els portaveus dels grups), la trajectòria professional ni tampoc les dades de contacte.

 • Format:
  HTML
 • Reutilització:
  Elevat
 • Fonts adicionals:
  Acta 9/2023 de la sessió de constitució del Consell Metropolità, de 27/07/2023
 • Servei responsable:
  Secretaria General
 • Actualització:
  Contínua (a l'inici del mandat i quan es produeixen canvis)
 • Data d'aquesta fitxa:
  15.12.23