Informació de l'execució dels convenis

AGT3203 - Informació relativa al compliment i l'execució de tot tipus de convenis que comprèn: la referent a l'extinció anticipada; identificació dels òrgans de gestió i seguiment creats en el conveni, així com decisions i actuacions de seguiment i control; mesures adoptades en cas d'incompliment dels compromisos establerts; òrgans i resultats dels procediments a què se sotmeten les diferències que puguin sorgir sobre la interpretació i compliment del conveni; relació anual de convenis que han perdut la vigència en l'exercici anterior.

 • Disponibilitat:
  Pendent de publicació
 • Publicació:
  Convenis de col·laboració signats per part de l'AMB
 • Observacions:
  Més enllà de la informació general i les característiques del conveni, no s'ofereix informació específica sobre la seva execució. El registre públic de convenis, preveu un camp específic sobre compliment i execució que està buit per al 98% dels convenis registrats.
 • Reutilització:
  No aplicable
 • Fonts externes:
  Registre de convenis de col·laboració i cooperació
 • Servei responsable:
  Secretaria General
 • Actualització:
  No aplicable
 • Data d'aquesta fitxa:
  19.12.22