Inventari de béns mobles de valor històric i artístic

AGT2202 - Dades més rellevants de l'inventari general del patrimoni pel que fa a béns mobles amb un valor especial.

 • Disponibilitat:
  Elevada
 • Publicació:
  Gestió patrimonial
 • Observacions:

  El llibre C de l'inventari de béns i drets de l'AMB publica informació sobre els béns del patrimoni històric-artístic: tipologia, descripció, situació, data d'adquisició i valor econòmic.

 • Format:
  PDF
 • Reutilització:
  No reutilitzable
 • Servei responsable:
  Secretaria General(Secció de Patrimoni)
 • Actualització:
  Anual
 • Data d'aquesta fitxa:
  20.12.23