Invitacions a esdeveniments, àpats i similars

AGT1207 - Relació de les assistències a esdeveniments, àpats i altres que es realitzin en representació de l'ens, especificant la data i l'objecte de l'acte i l'entitat que lliura la invitació.

 • Disponibilitat:
  Pendent de publicació
 • Observacions:
  El Codi ètic i de conducta per als alts càrrecs de l'AMB i entitats vinculades no preveu la publicació de les invitacions a esdeveniments, àpats i similars i, per tant, aquesta informació no es publica al lloc web corporatiu de l'AMB.
 • Reutilització:
  No aplicable
 • Servei responsable:
  Agència de Transparència
 • Actualització:
  Contínua (quan es produeixen canvis)
 • Data d'aquesta fitxa:
  12.12.22