Licitacions en tràmit (perfil del contractant)

AGT3104 - Licitacions en tràmit que figuren en el perfil de contractant i en els expedients de contractació de l'ens i que han d'incloure, com a mínim, el tipus de contracte, el seu objecte, el contingut econòmic, els plecs de clàusules administratives i les condicions d'execució.

 • Disponibilitat:
  Total
 • Publicació:
  Plataforma electrònica de contractació pública
 • Observacions:

  Les licitacions en tràmit es publiquen mitjançant la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat "anuncis de licitació", i s'hi pot accedir a través de l'apartat del "perfil del contractant" de l'AMB. En les licitacions consultades, s'ha pogut accedir a la informació requerida.

 • Format:
  HTML
 • Reutilització:
  Parcial
 • Servei responsable:
  Contractació
 • Actualització:
  Contínua
 • Data d'aquesta fitxa:
  27.12.23