Meses de contractació

AGT3107 - Composició, forma de designació i convocatòries de les meses de contractació.

 • Disponibilitat:
  Elevada
 • Publicació:
  Anuncis de licitació
 • Observacions:
  En el tauler d'avisos dels contractes formalitzats, es publiquen les actes de les meses de contractació que inclouen el nom propi i el càrrec dels membres que en formen part. No obstant, no es pot conèixer la forma de designació de la mesa ni les seves convocatòries.
 • Format:
  PDF
 • Reutilització:
  No reutilitzable
 • Servei responsable:
  Contractació
 • Actualització:
  Contínua
 • Data d'aquesta fitxa:
  06.07.23