Modificacions, pròrrogues, resolucions i desistiments

AGT3109 - Modificacions contractuals, pròrrogues dels contractes, licitacions anul·lades, resolucions anticipades (consultables a través del Registre Públic de Contractes) i actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes (consultables a la Plataforma de serveis de contractació pública).

 • Disponibilitat:
  Elevada
 • Publicació:
  Cercador del Registre públic de contractes
 • Observacions:

  La plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya preveu un apartat en el web per a la publicació d'anul·lacions, desistiments i decisions de no adjudicar o subscriure el contracte.
  Es poden consultar els contractes modificats, les pròrrogues i resolucions anticipades a través del Registre Públic de Contractes. Tot i així, la informació publicada sobre el tipus de modificació és difusa i poc concreta. Per exemple, es fa referència modificacions de "variació en la prestació de l'objecte", "variació del nombre d'unitats" o també "altres modificacions", la qual cosa no permet apreciar l'abast de la modificació. La informació publicada en el web corporatiu de l’AMB que conté les modificacions contractuals, prèvies a l'any 2020, ofereix de forma individualitzada, les modificacions econòmiques i, de forma agregada, un arxiu estructurat i reutilitzable. No obstant, aquesta informació s'ha deixat de publicar i ha quedat substituïda per la publicada al Registre.

 • Format:
  XLS
 • Reutilització:
  Total
 • Fonts adicionals:
  Modificacions
 • Fonts externes:
  Anul·lacions, decisions de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiments
 • Servei responsable:
  Contractació
 • Actualització:
  Contínua
 • Data d'aquesta fitxa:
  27.12.23