Modificacions dels convenis

AGT3202 - Relació de les modificacions de les parts signants, l'objecte, els drets i obligacions i el període de vigència dels convenis, incloent la data i la forma en què s'hagin produït aquestes modificacions i un enllaç al text de la seva modificació, prèvia anonimització de les dades personals diferents de la identificació dels noms i cognoms i un enllaç a la publicació oficial al DOGC, si s'escau.

 • Disponibilitat:
  Total
 • Publicació:
  Convenis de col·laboració signats per part de l'AMB
 • Observacions:

  Les modificacions dels convenis es publiquen al Registre de Convenis (generalment, amb la denominació "Addenda"). Es pot accedir a les esmentades modificacions a través del camp "Convenis relacionats". Quan aquest camp està en blanc, cal presumir que no existeixen modificacions. El fet que no existeixi un camp específic que reculli la informació sobre si aquell conveni ha estat modificat, dificulta molt la localització i la comprensió d'aquesta informació. No obstant això, en la visualització de convenis de l'AMB, publicada al portal de transparència, la secció anomenada "Detall de convenis" preveu un camp on es poden consultar directament les pròrrogues, modificacions i addendes de cada conveni i l'enllaç al text complet.

 • Format:
  XLS, HTML
 • Reutilització:
  Total
 • Fonts adicionals:
  Retiment de comptes
 • Fonts externes:
  Registre de convenis de col·laboració i cooperació
 • Servei responsable:
  Secretaria General
 • Actualització:
  Contínua
 • Data d'aquesta fitxa:
  22.01.24