Modificacions pressupostàries

AGT2102 - Modificacions pressupostàries aprovades per l'òrgan competent.

 • Disponibilitat:
  Elevada
 • Publicació:
  Modificacions del pressupost
 • Observacions:

  En el mateix apartat en què es publica la informació econòmica, hi ha una pestanya que centralitza les modificacions de crèdit efectuades cada trimestre, des de l'any 2016, que detalla l'òrgan que l'ha aprovat, la data, el tipus de modificació i l'import. La informació s'ofereix en arxius en Excel, estructurats i en format reutilitzable. En els arxius més recents, corresponents als anys 2022 i 2023, a diferència dels anys anteriors, no es poden consultar les partides pressupostàries a les quals fan referència les modificacions, fet que dificulta molt la traçabilitat de la despesa.

 • Format:
  XLS
 • Reutilització:
  Total
 • Fonts adicionals:
  Bases d'execució del pressupost 2022
 • Servei responsable:
  Intervenció, Servei de Gestió Econòmica
 • Actualització:
  Trimestralment
 • Data d'aquesta fitxa:
  20.12.23