Nombre d'alliberats sindicals

AGT1317 - Nombre d'alliberats sindicals que disposen els sindicats corresponents, indicant la causa de la dispensa d'assistència al lloc de treball i l'organització sindical a què correspon.

 • Disponibilitat:
  Total
 • Publicació:
  Informació sindical
 • Observacions:
  La secció anomenada "informació sindical" del web corporatiu, ofereix informació sobre el nombre de representants que té cada sindicat i els resultats obtinguts a les eleccions del 16 de març de 2016. Aquesta informació no està actualitzada, ja que s'han celebrat eleccions sindicals posteriorment a aquesta data. D'altra banda, s'especifica que a l'AMB no hi ha alliberats sindicals.
 • Format:
  HTML
 • Reutilització:
  Elevat
 • Servei responsable:
  Recursos Humans
 • Actualització:
  Anual
 • Data d'aquesta fitxa:
  14.12.22