Òrgans de contractació

AGT3101 - Informació sobre les entitats i els òrgans de contractació, amb la indicació de la denominació exacta, el telèfon i les adreces postals i electròniques.

 • Disponibilitat:
  Elevada
 • Publicació:
  Plataforma electrònica de contractació pública
 • Observacions:
  A la pàgina del ‘‘Perfil del contractant'' del web corporatiu de l'AMB no s'especifica aquesta informació, però hi ha un enllaç a la plataforma de contractació de Catalunya on consten les dades de contacte del Servei de Contractació de l'AMB. Es pot accedir a l'òrgan de contractació en els informes de necessitats vinculats als anuncis individuals de licitació publicats que especifiquen aquesta informació. Per tant, aquesta informació no és fàcilment localitzable.
 • Format:
  HTML
 • Reutilització:
  Elevat
 • Servei responsable:
  Contractació
 • Actualització:
  Contínua (quan es produeixen canvis)
 • Data d'aquesta fitxa:
  06.07.23