Òrgans de contractació

AGT3101 - Informació sobre les entitats i els òrgans de contractació, amb la indicació de la denominació exacta, el telèfon i les adreces postals i electròniques.

 • Disponibilitat:
  Elevada
 • Publicació:
  Plataforma electrònica de contractació pública
 • Observacions:

  El lloc web de l'AMB ofereix informació en matèria de contractació mitjançant dues pàgines: la primera, ubicada a la secció "contractació pública" del menú "Administració metropolitana" i, la segona, a la "seu electrònica de l'AMB" en l'apartat "perfil del contractant". Les dues seccions ofereixen un enllaç a la plataforma de contractació de Catalunya on consten les dades generals de contacte del Servei de Contractació de l'AMB. Es pot accedir a l’òrgan de contractació en els informes de necessitats vinculats als anuncis individuals de licitació publicats que especifiquen aquesta informació. Per tant, aquesta informació no és fàcilment localitzable.

 • Format:
  HTML
 • Reutilització:
  Elevat
 • Servei responsable:
  Contractació
 • Actualització:
  Contínua (quan es produeixen canvis)
 • Data d'aquesta fitxa:
  29.12.23