Personal adscrit per adjudicataris de contractes signats amb l'Administració

AGT1316 - Llistat anonimitzat de llocs de treball ocupats, la classificació professional i el règim de dedicació, tasques i règim retributiu del personal adscrit pels adjudicataris de contractes signats amb l'Administració que desenvolupen la seva activitat laboral en dependències o establiments públics.

 • Disponibilitat:
  Elevada
 • Publicació:
  Personal extern
 • Observacions:
  En el lloc web corporatiu, s'ha previst un apartat anomenat "personal extern" on es publiquen continguts relatius als llocs ocupats pel personal adscrit a les empreses adjudicatàries de contractes de serveis en matèria TIC, manteniment, neteja i servei de seguretat i auxiliars d'accessos. Tot i que és pot consultar la categoria professional, el règim de dedicació i les tasques realitzades, la informació publicada no és exhaustiva, ja que no incorpora els continguts en matèria retributiva. Només per al personal de servei TIC es publica el conveni col·lectiu de l'empresa adjudicatària que, en el seu capítol IV, estableix les retribucions; tot i així, la informació no és totalment comprensible ja que no se sap a quin grup professional dels definits en el conveni pertanyen els tècnics empleats i quins plusos i complements retributius se'ls hi assignen.
 • Format:
  HTML
 • Reutilització:
  Total
 • Servei responsable:
  Contractació, Recursos Humans
 • Actualització:
  Contínua (quan es produeixen canvis)
 • Data d'aquesta fitxa:
  14.12.22