Personal directiu de les entitats del sector públic

AGT1215 - Nom, cognoms, càrrec, perfil laboral o professional i dades de contacte (telèfon i canal electrònic de contacte professional) del personal directiu de les entitats del sector públic.

 • Disponibilitat:
  Parcial
 • Publicació:
  Perfil directiu
 • Observacions:
  L'apartat del web on es publica la informació del perfil directiu de l'AMB incorpora continguts sobre la identificació i el perfil professional dels directius de l'IMET i de l'IMPSOL. D'altra banda, també es pot consultar el perfil directiu d'AMB Informació i Serveis, SA i del consorci Ecoparc 4, ja que els llocs web d'aquestes entitats estan integrats al de l'AMB. No obstant, com no existeix un apartat al lloc web que centralitzi aquests continguts, no són fàcilment localitzables. No es pot accedir a la informació sobre la resta de directius dels altres ens que formen part dels sector públic de l'AMB ni tampoc es poden consultar les dades de contacte de cap d'ells.
 • Format:
  HTML
 • Reutilització:
  Elevat
 • Fonts adicionals:
  Perfil directiu AMB Informació i Serveis SA
 • Fonts externes:
  Perfil directiu consorci Ecoparc 4
 • Servei responsable:
  Recursos Humans
 • Actualització:
  Contínua
 • Data d'aquesta fitxa:
  12.12.22