Registres oficials de licitadors i empreses classificades

AGT3103 - Dades i enllaç del registre oficial d'empreses licitadores i empreses classificades.

 • Disponibilitat:
  Total
 • Publicació:
  Registres d'empreses licitadores
 • Observacions:
  A través de l'apartat de "contractació pública" del web corporatiu, es poden consultar dos enllaços que permeten consultar els registres d'empreses licitadores. El primer dona accés al registre d'empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) i, el segon, al registre oficial de licitadors i empreses classificades de l'Estat (ROLECE).
 • Format:
  HTML
 • Reutilització:
  No aplicable
 • Fonts externes:
  Registre electrònic d'Empreses Licitadores (RELI)
 • Servei responsable:
  Contractació
 • Actualització:
  Contínua (quan es produeixen canvis)
 • Data d'aquesta fitxa:
  05.07.23