Resolucions d'adjudicació i actes de les meses de contractació

AGT3108 - Resolucions d'adjudicació dels contractes i les actes de valoració de les meses de contractació.

 • Disponibilitat:
  Elevada
 • Publicació:
  Adjudicacions
 • Observacions:
  A l'apartat sobre "formalitzacions" de la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya, s'han localitzat les resolucions d'adjudicació i les actes de la meses de contractació dels contractes consultats. No obstant, en alguns contractes més antics i en els publicats al web de l'AMB, anteriors al 22/01/2018, no es localitzen les actes de valoració.
 • Format:
  PDF
 • Reutilització:
  No reutilitzable
 • Servei responsable:
  Contractació
 • Actualització:
  Contínua
 • Data d'aquesta fitxa:
  06.07.23