Resultats dels processos de selecció

AGT1307 - Resultats dels processos selectius de provisió del personal, ja sigui personal funcionari, estatutari, laboral, interí o personal laboral temporal. Ha d'incloure la persona finalment seleccionada d'acord amb els criteris establerts en matèria de protecció de dades.

 • Disponibilitat:
  Total
 • Publicació:
  Ocupació pública
 • Observacions:
  A nivell general, l'apartat "ocupació pública" ofereix informació sobre les diferents fases dels processos de selecció de personal, inclòs el resultat de l'aspirant finalment seleccionat.
 • Format:
  PDF
 • Reutilització:
  No reutilitzable
 • Servei responsable:
  Recursos Humans
 • Actualització:
  Contínua (quan es produeixen canvis)
 • Data d'aquesta fitxa:
  13.12.22