Retribució dels directius beneficiaris de subvencions

AGT1118 - Retribucions dels òrgans de direcció o administració de les persones jurídiques beneficiàries de subvencions i ajuts públics amb un import superior a 10.000 euros (ja siguin amb règim de concurrència pública o per adjudicació directa).

 • Disponibilitat:
  Total
 • Publicació:
  Retribucions directius beneficiaris de subvencions
 • Observacions:
  A través del portal de transparència de l'AMB, s'accedeix a una taula que conté la relació de subvencions i ajuts públics d'imports superiors als 10.000 euros, atorgades des de l'any 2017 fins al 2023, que inclou la informació següent: número d'expedient, entitat beneficiària, NIF del beneficiari, objecte de la subvenció, import, data d'adjudicació, òrgan d'aprovació, servei gestor i un enllaç als documents en format pdf de les declaracions de les retribucions que perceben els directius de les entitats beneficiàries. 
 • Format:
  HTML, PDF
 • Reutilització:
  Elevat
 • Fonts adicionals:
  Informació sobre subvencions
 • Servei responsable:
  Agència de Transparència
 • Actualització:
  Contínua
 • Data d'aquesta fitxa:
  05.07.23