Retribució dels directius de les concessionàries

AGT1117 - Retribucions percebudes pels càrrecs directius si el volum de negoci de l'empresa vinculat a activitats dutes a terme per compte de les administracions públiques supera el vint-i-cinc per cent del volum general de l'empresa.

 • Disponibilitat:
  Pendent de publicació
 • Observacions:
  No es localitza aquesta informació al lloc web corporatiu.
 • Reutilització:
  No aplicable
 • Servei responsable:
  Contractació
 • Actualització:
  No aplicable
 • Data d'aquesta fitxa:
  07.12.22