Retribucions del personal directiu del sector públic

AGT1216 - Retribucions percebudes pels càrrecs electes, alts càrrecs, el personal directiu i el personal eventual, amb identificació dels noms, cognoms i càrrecs.

 • Disponibilitat:
  Parcial
 • Publicació:
  Retribucions
 • Observacions:
  L'apartat del web corporatiu "Administració metropolitana" publica les retribucions nominals del personal directiu de l'IMET i l'IMPSOL juntament amb la de la resta de directius de l'AMB. D'altra banda, també es pot consultar les retribucions del perfil directiu d'AMB Informació i Serveis, SA i del consorci Ecoparc 4, ja que els llocs web d'aquestes entitats estan integrats al de l'AMB. No obstant, com no existeix un apartat al lloc web que centralitzi aquests continguts, no són fàcilment localitzables. No es pot accedir a la informació sobre la resta de directius i del personal eventual dels altres ens que formen part dels sector públic de l'AMB ni tampoc es poden consultar les dades de contacte de cap d'ells.
 • Format:
  HTML, XLS
 • Reutilització:
  Total
 • Fonts adicionals:
  Retribucions dels directius AMB Informació i Serveis, SA
 • Fonts externes:
  Retribucions dels directius del consorci Ecoparc 4
 • Servei responsable:
  Recursos Humans
 • Actualització:
  Anual
 • Data d'aquesta fitxa:
  13.12.22