Retribucions dels càrrecs electes, personal directiu i eventual

AGT1211 - Retribucions percebudes pels càrrecs electes, alts càrrecs, el personal directiu i el personal eventual, amb identificació dels noms, cognoms i càrrecs.

 • Disponibilitat:
  Total
 • Publicació:
  Retribucions
 • Observacions:

  L'apartat de retribucions especifica que els càrrecs electes de l'AMB no desenvolupen les seves responsabilitats institucionals en règim de dedicació exclusiva ni parcial i, per tant, no perceben retribucions per l'exercici del seu càrrec. Pel que fa a les retribucions del personal directiu, es publiquen identificant nom, cognoms i àrea de responsabilitat. En canvi, en el cas del personal eventual d'assessorament, només es publiquen les quantitats brutes anuals per categoria, sense identificar-los individualment. Aquesta informació és consultable en format HTML i en arxius estructurats i reutilitzables dels últims 5 anys.

 • Format:
  XLS, HTML
 • Reutilització:
  Total
 • Dades obertes:
  Retribucions del personal directiu, dels assessors i dels representants polítics de l'AMB
 • Servei responsable:
  Recursos Humans
 • Actualització:
  Anual
 • Data d'aquesta fitxa:
  18.12.23