Subvencions i ajuts públics previstos

AGT3301 - Relació actualitzada de les convocatòries de subvencions i altres ajuts públics que l'ens tingui previst de convocar durant l'exercici pressupostari o que estiguin en convocatòries obertes, amb la indicació de l'objecte o finalitat, les condicions per a ésser-ne beneficiari, els objectius d'utilitat pública o social que pretén assolir la subvenció o l'ajut i els efectes que la mesura de foment pot produir en el mercat, si escau.

 • Disponibilitat:
  Elevada
 • Publicació:
  Subvencions
 • Observacions:
  En l'apartat anomenat "subvencions" del web corporatiu es poden consultar dos documents en format PDF que detallen les subvencions previstes en el pressupost 2020 i en el de 2021. La informació es presenta agrupada per les àrees que gestionen els ajuts i incorpora continguts diversos: l'aplicació pressupostària, la forma d'atorgament, el perfil dels beneficiaris, els objectius i la dotació econòmica. També s'inclou un camp anomenat "indicador" que està buit de contingut. Aquesta informació no està disponible per a l'any 2022, tot i que l'arxiu que recull tota la informació sobre les subvencions adjudicades preveu un camp anomenat "Integrada en del detall de subvencions P.Inicial" que sembla indicar si la subvenció es trobava en el pressupost inicial. En aquest mateix apartat, també es pot accedir al pla estratègic de subvencions 2017-2019, que estableix les condicions generals i el context d'aquests ajuts així com l'Ordenança General de Subvencions de l'AMB.
 • Format:
  PDF
 • Reutilització:
  No reutilitzable
 • Servei responsable:
  Servei de Gestió Econòmica
 • Actualització:
  Anual
 • Data d'aquesta fitxa:
  20.12.22