Volum pressupostari contractat als diversos adjudicataris

AGT3124 - Relació estructurada de proveïdors, adjudicataris i contractistes de l'ens, especificant el volum pressupostari contractat a cadascun d'ells en els darrers cinc anys.

 • Disponibilitat:
  Parcial
 • Publicació:
  Cercador del Registre públic de contractes
 • Observacions:
  Malgrat que a través del Registre Públic de Contractes, es poden obtenir arxius estructurats en format reutilitzable dels contractes adjudicats i la seva informació relacionada que inclou, entre d'altres, l'import de l'adjudicació i l'empresa adjudicatària, aquesta informació no es publica de forma agrupada segons adjudicatari.
 • Format:
  XLS
 • Reutilització:
  Total
 • Fonts adicionals:
  Plataforma electrònica de contractació pública
 • Servei responsable:
  Contractació
 • Actualització:
  Trimestral
 • Data d'aquesta fitxa:
  06.07.23