Empreses operadores

L'AMB presta els seus serveis de transport públic a través de diferents companyies de transport, públiques i privades, que operen sota concessió administrativa.

La xarxa de transports públics col·lectius que són competència de l'AMB està formada per metro i autobusos.
En conjunt, aquest sistema de servei públic metropolità transporta més de 600 milions de viatgers l'any per una xarxa de 8 línies de metro i 210 d'autobús, amb una longitud global de prop de 4.400 km.

Dades de contacte i atenció a l'usuari

Operadors Pùblics

L'AMB presta serveis de metro i autobús de manera directa a través de TMB, grup format per les empreses públiques Transports de Barcelona, SA i Ferrocarril Metropolità, SA.

 • TMB

  Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) és la denominació comuna de les empreses Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, i Transports de Barcelona, SA, que gestionen respectivament les xarxes de metro (vuit línies) i autobusos (102 línies) per compte de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. TMB dóna servei a la ciutat de Barcelona i a onze municipis més de l'àrea metropolitana.

  TMB
  C. 60, núm. 21-23
  08040 Barcelona

  900 701 149
  tmb@tmb.cat
  tmb.cat

Operadors privats

Els serveis d'autobús, a més, també els presta de manera indirecta per mitjà d'empreses o grups privats.