Planificació

Consolidació del PMMU com a instrument per a la coordinació dels plans municipals de mobilitat urbana, en les seves elaboracions i revisions, per tal d'avançar conjuntament cap a una mobilitat eficient i sostenible; promoure la cooperació de l'AMB en la redacció de plans de mobilitat urbana, així com dels grans centres de generació de mobilitat per motius de treball i d'estudi i donar suport als ajuntaments en el desenvolupament de mesures incloses en els seus plans de mobilitat urbana que fomentin la mobilitat sostenible en bicicleta i en transport públic.