Consell de Mobilitat

El Consell de Mobilitat de l'AMB és un òrgan consultiu que aglutina tots els agents socials de la metròpolis implicats en la mobilitat. El seu objectiu és assentar unes bases sòlides i consensuades per dibuixar i fer realitat una mobilitat metropolitana molt més neta i sostenible.

Pla Metropolità de Mobilitat Urbana (PMMU)

$escapeTool.html($alt)