Zones d'estacionament

Les zones d'estacionament regulat són el sistema d'ordenació de l'estacionament metropolità de zones verdes i blaves, que incentiva la rotació de vehicles, els aparcaments d'intercanvi (P+R), que faciliten l'ús del transport públic, i les àrees DUM, que ordenen les operacions de càrrega, descàrrega, entrega i recollida de mercaderies. Aquestes zones regulades apliquen criteris comuns en els municipis metropolitans per disminuir la circulació de vehicles que busquen estacionament i facilitar l'accés al transport públic.